RHK Brno


Enterprise Europe Network

Kontakt-Kontrakt: Potkejte své budoucí obchodní partnery!

Regionální hospodářská komora Brno je vaším partnerem pro navázání nových obchodních kontaktů. Jedním z nástrojů je kooperační akce Kontakt-Kontrakt, kterou tradičně pořádáme při hlavních mezinárodních veletrzích či jiných významných příležitostech.

Podstatou akce je dlouhodobá a intenzivní příprava pro rychlé a efektivní vyhledání obchodních partnerů s minimalizací vstupních nákladů a náročných příprav, přitom ale s jistotou aktivních obchodních schůzek se žádoucími partnery.

Následující dvě videa Vám přiblíží, jak probíhaly poslední dvě akce Kontakt-Kontrakt při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Kontakt-Kontrakt MSV 2012
Get Adobe Flash player

Kontakt-Kontrakt MSV 2010
Get Adobe Flash player