RHK Brno


Enterprise Europe Network

RHK Brno

Informace o RHK

Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Je zapsána v obchodním rejstříku. Byla zřízena na základě Zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře. Slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů členských firem.

Členskou základnu RHK Brno tvoří v současnosti cca 550 firem s působností v městě Brně a jeho okolí. Tímto počtem členů se brněnská komora řadí k největším komorám na území České republiky. Tomuto postavení odpovídá i nabídka služeb, která je určena především členům brněnské komory, mohou ji však využít i ostatní firmy.